סיור במפעל - Ningbo Twirl Motor Co., Ltd.

מכונות ייצור

★ מרכז לעיבוד מטלורגיה אבקה

★ מכונת הזרקה

★ מכונת לחיצה הידראולית / אוויר

★ מרכז עיבוד שבבי

★ מכונת גלגול דריכה

★ מכונת כרסום

★ מכונת תחביבים של מודולוס

★ מחרטה CNC

★ מנקה קולי

ציוד בדיקה

★ מכשיר לבדיקת חיים 

★ מכשיר למדידת רעש  

★ טמפ 'גבוהה ונמוכה מכשיר בדיקה    

★ מכונת דינמומטר

★ מקרן 

★ בודק קשיות

★ בודק פונקציות מוטוריות

★ מיקרוסקופ אופטי

★ מכונת בדיקות מתיחה אלקטרונית